Møde i Udeudvalget

Referat fra Udeudvalgets møde den 4. august 2020

Tilsted: Frank, Steffen, Torben, Alice, Ebbe og Birgitte, Afbud Bent

Grill og grillplads

Vi har begge grill stående i atriumrummet fordi vi mangler kæde til at fastgøre dem med. Det køber Frank en af de nærmeste dage og så rykker grillene ud, sættes for enden af flisepladsen.

Havemøblerne bliver leveret i denne uge.

Krydderurtebedet er etableret og alle er velkomne til at bruge tingene. Birgitte passer bedet.

”Skoven” – Arealet ml. Roskildevej og vores bebyggelse. Mod øst.

Vi havde er godt møde med beboerne i blokken mod øst. Fint at invitation kom i god tid, – det have givet tid til at snakke sammen om ønsker. Det er lavet et referat fra dette møde.

Trekanten ved indkørslen. De store træer røre vi ikke ved, men der køres jord på, jævnes ud og så græs her i efteråret. Grøften (som er kommunes, men som vi har kunne disponere over) slås, for den skal fungere som afledning af vand. Ebbe rydder op her.

Vandhullet Området er fortsat Sjælsøs men overdrages senere til Grundejerforeningen, og her vi kan få indflydelse. På det tidspunkt skal der laves et forslag til beplantning, som skal være i overensstemmelse med lokalplanen.

Beplantning langs Strandvangen Sjælsø har spurgt, om vi vil hjælpe med et forslag til, hvad der kan plantes langs Strandvangen, dog ingen træer af hensyn luftledninger. Ebbes forslag er ens buske hele vejen, blomsterne og med flot efterårsløv (Sargentiæbler), højde 2-3 meter.

Opfyldning af jord langs bygningen. Jorden har sat sig og vi køber 6 m3 harpet muldjord til at fylde op med, hvor der mangler jord.

Skulptur Vi spørger kommunen, om de har en skulptur eller lignende, vi kan låne til udsmykning ved indkørslen. Gerne noget med relation til vores område.

Referatet lægge på Facebook, på opslagstavlen og på hjemmesiden.

Næste møde onsdag den 26. august kl. 19

Referent Birgitte

Fællesmøde om udvikling af “skoven” 14/7

Hvordan skal ”skoven” – området mod Roskildevej udvikle sig? Tirsdag den 14. juli 2020 kl. 19 – 20

Gåtur med small talk i området og derefter møde i fælleshuset hvor vi snakkede om de ideer der kunne komme i spil.

Når cykelskuret skal udvides kan vi bruge jorden herfra til at lukke mellem de 2 volde mod Roskilde vej, for at skærme lidt af (Ikke en langdysse men stadig lidt kuperet så området passer sammen). Det var det enighed om.

Der var enighed om at se tiden lidt an i et års tid og se hvad der kommer op. Mange buske står der allerede og kan bruges.

Skærme lidt af med buske ud mod Roskildevej – et plantebælte med en højde på ca. 150 – 180.

Kunne der være blomsterne buske her?

Alle er interesseret i at bevare træerne og Ebbe fjerner det rådne, visne og vandris.

Skovbund under træerne.

Hulet ved den gl. indkørsel, hvor der intet er nu. Man er velkommen til at flytte buske fra området og plante der, men vent til efter 1. oktober, så har det bedst chance for at gro.

Der er ønske om en bænk? (Ebbe har en som bliver sat op)

Kan vi med fordel købe og bruge en robot plæneklipper? Det tager vi stilling til senere.

Et godt og konstruktivt møde.

Ref. Birgitte

Referat møde Atriumudvalget 8. juli

1. Opfølgning på imprægnering. Hvor langt er Karin nået?
Det er kun hynderne ved langbordet der mangler

2. Ophæng/gitter til bougainvilen. Tænker noget der går på tværs.
Grunden til at der er tre pinde de to steder fra venstre er jo at der er tre planteri hver sektion, mens der i sidste sektion kun er een plante – derfor kun een wire.
Steffen snakker med gartnerne om opbindingen er indenfor serviceaftalen eller det er foreningen der skal betale

3. Status nøgleskab gødningsrum og dermed værktøj.
Nøgleskab ligger på torbens køkkenbord, han sørger for nøgle og ophængning. Koden blev udleveret på mødet, fraværende medlemmer får koden af os andre

4. Vindueskarme er støvsuget og alle uplights er vasket af (Ebbe)

5. Projekt trædefliser. Ebbe L. har arbejdet med de tre fliser vi talte om. Skal der gøres mere?
Det er ikke i orden. Fliser flytter sig, alle fliser skal kigges på-

6. Navneliste med planter. Der skulle jo være ca. 150 planter – hvor er resten? Og så skal det lige være med danske navne på et tidspunkt 🙂
Steffen kigger på det og fremsender en pdf som alle skulle kunne læse. Vi snakkede om at få lavet en planche til hallen.

7. Logbog. Anvendelse i praksis – elektronisk/papir???
Vi blev enige om at det var for bureaukratisk. Hvis der er noget kan alle kontakte udvalgsmedlemmerne.

8 – …… Steffens punkter.

Fejning af atriumhave og svalegange.
Vi skal have etableret turnusordning.
Evt. have noget støvsuger da fejemaskinen drysser når man vender.
Vi blev enige om at det ikke var nødvendigt med turnusordning, hvis man ser at der er nusset, går man en omgang med fejemaskinen.

Jysk planteservice
Vi skal snakke om vores arbejdsindsats, hvor meget/lidt vil vi påtage os.
Jeg prøver at få aftalen med jysk, så vi har noget at rette os efter.

Fliser ved petanque bane og under langborde
Behandling og fugning – Frank fremsender plejeanvisning til mig. Når langbordet bliver sæbebehandlet drypper det på fliserne og de skal rengøres. Fugerne skal gøres hårde således at fejning kan foregå uden at der ligger mere grus når man er færdig, end når man begyndte. Plejevejledning er vedhæftet.
Vi snakkede lidt frem og tilbage. Steffen sender en anmodning til bestyrelsen om at få lavet nogle mere holdbare fuger-

Der er også det næsten obligatoriske punkt eventuelt.

Her gik vi en tur rundt og fik lidt instruktion omkring opbinding og behandling af opstammede træer. Ebbe L og Steffen snakker med Stig når han kommer tilbage fra ferie.

Vi nåede alle punkter

Jeg vedhæfter en servicerapport. Denne skabte en del ravage da der stod at en potte ville blive faktureret udenfor serviceaftalen. Dette var en fejl og vi vil ikke modtage nogen faktura

Næste møde 6. august 2020

Steffen

 

ServicerapportJysk